POWDURANCE

SPORT DRINK

เครื่องดื่มคืนความสดชื่นให้แก่ร่างกายพร้อมคุณประโยชน์ที่จำเป็นในการออกกำลังกายในรูปแบบขวด ดื่มง่าย มี 2 รสชาติ รสเรดเคอร์แรนต์ และ ผลไม้รวม

* ใช้ดื่มเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำและสารอาหารที่จำเป็นแก่ร่างกาย

* ช่วยแก้อาการขาดน้ำ และทำให้การดูดซึมสารอาหาร, วิตามินดีขึ้น

* ช่วยคืนความสดชื่นและคลายความอ่อนเพลีย

* น้ำตาลน้อย, แคลอรี่ต่ำ


3 คุณค่าสารอาหาร

HEALTHIER
CHOICE

ได้รับเครื่องหมาย "ทางเลือกสุขภาพ" จากภาครัฐและ ภาคเอกชน เครือข่ายที่รณรงค์ในการลดหวาน มัน เค็ม และภาควิชาการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้บริโภคในการ เลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณโซเดียม น้ำตาล และไขมันต่ำลง เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภาวะโภชนาการเกิน และโรคที่เกี่ยวข้องในคนไทยHEALTHIER
CHOICE

ได้รับเครื่องหมาย "ทางเลือกสุขภาพ" จากภาครัฐและ ภาคเอกชน เครือข่ายที่รณรงค์ในการลดหวาน มัน เค็ม และภาควิชาการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้บริโภคในการ เลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณโซเดียม น้ำตาล และไขมันต่ำลง เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภาวะโภชนาการเกิน และโรคที่เกี่ยวข้องในคนไทยPOWDURANCE SPORTDRINK

เพียงลังละ
360.- บาท


เติมพลัง เติมความความสดชื่น ต้องพาวดูแลนซ์


สั่งซื้อสินค้า

POWDURANCE SPORTDRINK

เพียงลังละ
360.- บาท


เติมพลัง เติมความความสดชื่น ต้องพาวดูแลนซ์


สั่งซื้อสินค้า


POWDURANCE SPORTDRINK

เพียงลังละ
360.- บาท


เติมพลัง เติมความความ
สดชื่น ต้องพาวดูแลนซ์


สั่งซื้อสินค้า


สั่งซื้อ
0