No.1 Sports Nutrition

บริษัท ดัชมิลล์ กรุ๊ป จำกัด มุ่งเน้นที่จะเห็นคนไทยสุขภาพดี ด้วยสินค้าที่อร่อยและมีประโยชน์ รวมถึงมุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกายด้วยการจัดกิจกรรม Sports Activity ที่มีคุณภาพให้กับคนไทยมาร่วมออกกำลังกายไปด้วยกัน อาทิเช่น
ดังนั้นจึงได้สร้าง Brand Powdurance ขึ้นเพื่อที่จะขยานจาก Dairy Nutrition สู่ Sports Nutrition ที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคที่รักการออกกำลังกายและอยากมีสุขภาพที่ดี

การออกกำลังกายไม่ได้หมายถึงการต้องไปแข่งขันกีฬากับผู้อื่น แต่การออกกำลังกายเป็นการแข่งขันกับตัวเอง

หลายคนก่อนจะออกกำลังกายมักจะอ้างเหตุผลของการไม่ออกกำลังกาย เช่น ไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาเกี่ยวกับอากาศ ทั้งหมดเป็นข้ออ้างที่จะไม่ออกกำลังกาย แต่ลืมไปว่าการออกกำลังกาย อาจจะให้ผลดีมากกว่าสิ่งที่เขาเสียไป เป็นที่น่าดีใจว่าการออกกำลังให้สุขภาพดีไม่ต้องใช้เวลามากมาย เพียงแค่วันละครึ่งชั่วโมงก็พอ และก็ไม่ต้องใช้พื้นที่หรือเครื่องมืออะไร มีเพียงพื้นที่ในการเดินก็พอแล้ว การออกกำลังจะทำให้รูปร่างดูดี กล้ามเนื้อแข็งแรง ป้องกันโรคหัวใจ ป้องกันโรคกระดูกพรุน ป้องกันโรคอ้วน การออกกำลังกายทำให้ร่างกายสดชื่น มีพลังที่จะทำงานและต่อสู้กับชีวิต นอกจากนั้นยังสามารถลดความเครียดได้ด้วย

สั่งซื้อ
0